เกี่ยวกับเรา

ห้องเย็นคุณภาพยุคใหม่ ห้องเย็นอัตโนมัติรายแรกที่ตอบโจทย์ธุรกิจการค้า รับฝากสินค้าอาหารทะเลสดแช่แข็ง กุ้ง ปลา หมึกอาหารปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ไก่ เป็ด หมู โค เนื้อวัว อาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง สินค้าแปรรูปแช่แข็ง สินค้า FG รักษาคุณภาพสินค้าให้สด สะอาด ปลอดภัยตลอดอายุการจัดเก็บที่ฝากสินค้าไว้กับเราจนถึงมือลูกค้า สนองความต้องการสินค้าในตลาด Offline และ Online digital market place ที่มีความคล่องตัวสูง ตอบโจทย์ลูกค้าแบบเร่งด่วนได้ ทั้ง ใส่ใจคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและแม่นยำ

ให้เช่าคลังสินค้า-สมุทรสาคร

ให้เช่าคลังสินค้า-สมุทรสาคร


สอบถามบริการเพิ่มเติม : ห้องเย็นคุณภาพ ห้องเย็นระบบอัตโนมัติรายแรก สมุทรสาคร

โทร 090-894-6069, 084-231-5520, 095-165-0874

ติดต่อรักชัยห้องเย็น-สมุทรสาคร

ติดต่อรักชัยห้องเย็น-สมุทรสาคร โทร. 084-231-5520


 

 

ห้องเย็นระบบอัตโนมัติรายแรก-สมุทรสาคร

ห้องเย็นระบบอัตโนมัติรายแรก สมุทรสาคร


ติดต่อเช่าห้องเย็น-สมุทรสาคร

ติดต่อเช่าห้องเย็น-สมุทรสาคร โทร. 090-894-6069


รักชัยห้องเย็น-บริการรับฝากสินค้า

รักชัยห้องเย็น-บริการรับฝากสินค้า


ติดต่อเช่าห้องเย็น-ราคา

ติดต่อเช่าห้องเย็น-ราคา โทร. 095-165-0874


รักชัยห้องเย็น บริการรับฝากสินค้า ห้องเย็นมีมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่การคัดกรองฉีดพ่นรถบรรทุกสินค้าก่อนเข้าห้องเย็นและฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์ขาโหลดออก เน้นความสะอาดตามมาตรฐานสากล มีพื้นที่การจัดเก็บสะอาดและสะดวกบนเนื้อที่กว่า 40ไร่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ห้องเย็นมาตรฐานการจัดเก็บสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก EST.No.346, มาตรฐาน GMP กรมประมง-กรมปศุสัตว์, มาตรฐาน ISO 9001 ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์-สาขาคลังสินค้า Elma Award Winner 2020 (Excellent Logistics Management Award ปี 2020) ซึ่งจัดโดย กระทรวงพาณิชย์

ห้องเย็นระบบ-Smart-green-cold-storage

ห้องเย็นระบบ Smart green cold storage


บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด ห้องเย็นให้เช่า สมุทรสาคร เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745522000051 หนึ่งในสมาชิกกลุ่มบริษัท รักชัยกรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นห้องเย็น Smart green cold storage นำระบบทำความเย็น CO2 มาใช้แทนระบบแอมโมเนีย ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์รูฟ เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการอันดีและใส่ใจในการพัฒนากระบวนการจัดการสินค้าให้แก่ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป เพื่อก้าวสำคัญไปสู่ International cold storage ในอนาคต

ห้องเย็นระบบพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์รูฟ-สมุทรสาคร

ห้องเย็นระบบพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์รูฟ-สมุทรสาคร

สินค้าและบริการ

ห้องเย็นให้เช่า สมุทรสาคร บริการรับฟรีสของสด รับฝากสินค้าห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรักษาไปถึงขั้นตอนการกระจายสินค้าไปส่งยังผู้บริโภค และ รับฝากสินค้าทั่วไปอุณหภูมิห้อง คิดค่าบริการจริง รับประกันสินค้าที่จัดเก็บพร้อมบริการอื่นๆ ครบวงจร พร้อมบริการให้กับลูกค้าทั่วไทยและในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัด นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม

บริการรับฟรีสของสด-สมุทรสาคร

บริการรับฟรีสของสด-สมุทรสาคร


 • เช่าห้องเย็นสมุทรสาคร บริการรับฝากสินค้าแช่เย็น สินค้าควบคุมอุณหภูมิและสินค้าทั่วไป ตอบโจทย์ธุรกิจกลุ่มอาหารได้มากกว่า 37,000 พาเลท
 • บริการจัดเก็บสินค้าสดแช่แข็งในอุณหภูมิ -25°C รองรับสินค้ากว่า 40,000 ตัน

ปลาทะเลสดที่ผ่านกระบวนฟรีสแช่แข็งแล้ว

ปลาทะเลสดที่ผ่านกระบวนฟรีสแช่แข็งแล้ว


 • บริการรับจ้างฟรีสสินค้าของสดในอุณหภูมิ -40°C กำลังการผลิต 200ตันต่อวัน รับประกันคุณภาพการฟรีสอาหาร
 • รับฟรีสปลาสดๆ จากเรือประมงผ่านกระบวนการฟรีสด้วยอุณหภูมิ -30°C ถึง -40°C พร้อมบริการแพ็กกิ้งลงภาชนะถุงหรือกล่องตามที่ลูกค้าต้องการและนำเข้าห้องเก็บอุณหภูมิ -18°C ถึง -20°C
 • บริการรับฝากสินค้าทั่วไป จัดเก็บสินค้าอุณหภูมิห้อง คิดค่าบริการจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ใช้จริง

ปลาหมึกสดที่แพ็กกิ้งแล้วเข้าห้องเย็น

บริการรับจ้างฟรีสสินค้าของสด ปลาหมึกสดที่แพ็กกิ้งแล้วเข้าห้องเย็น


บริการเสริมอื่นๆ ครบวงจร One stop service

 • รับบริหารจัดการสินค้าคงคลัง มีรายงานการเข้า-ออกสินค้า รองรับการจัดการผ่านระบบ Online และ Smart phone แบบเรียลไทม์
 • บริการจัดส่งสินค้าที่ฝาก ทั้งสินค้าแช่แข็งแช่เย็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ ไปยังปลายทางทั่วประเทศด้วยรถห้องเย็น Full cold chain service และรถตู้แห้ง Non-cold chain service

การแพ็คสินค้า-เนื้อสัตว์ลงถุง

การแพ็กสินค้า-เนื้อสัตว์ลงถุง


 • บริการหีบห่อสินค้าฟรีส หีบห่อบรรจุสินค้าแช่เย็น ทั้งงานแพ็คกิ้งสินค้าห้องเย็น แพ็กกิ้งสินค้าแช่แข็งและบริการขนถ่าย บรรจุหีบห่อ รับรีแพ็กกิ้งสินค้า เพื่อการจำหน่าย เรามีบรรจุภัณฑ์พลาสติก+บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษไว้บริการพร้อม เพื่อลดขั้นตอนช่วยประหยัดเวลา พร้อมการควบคุมมาตรฐานการบรรจุทุกสินค้า

กระบวนการเคาะปลาเพื่อแพ็คลงกล่อง

กระบวนการเคาะปลาเพื่อแพ็คลงกล่อง


บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ดำเนินการโดยทีมงานคุณภาพ ให้บริการอย่างครบวงจร จัดเก็บสินค้าได้อย่างปลอดภัยมีมาตรฐานสูงเป็นรายแรกของประเทศไทย

 • จัดการด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ Smart store เพื่อบริหารจัดการรับฝากสินค้าโดยเฉพาะ บริหารจัดการขนส่งสินค้าห้องเย็นอย่างเป็นระบบตอบโจทย์ความต้องการแบบเร่งด่วน ประสานงานตั้งแต่รับออเดอร์จาก Cold chain management ส่งข้อมูลไปที่คลังสินค้า เพื่อเบิกสินค้า
 • รักชัยห้องเย็น เป็นห้องเย็นระบบอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยี AS/RS robotic automated system
 • สามารถเบิกสินค้าจำนวนน้อยผ่านช่องทาง Fast lane-Expressway ย่นเวลาการส่งมอบให้ลูกค้า
 • มีกระบวนการตรวจวัดความชื้น ห้องเก็บสินค้า Cold room

 

แคตตาล็อกออนไลน์

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด

ที่อยู่

57/6 หมู่ 4
ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

โทรศัพท์

แฟกซ์

เวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ เวลา 06:00-18:00 น.

พิกัด

13.562078337097455, 100.29376990317994

โซเชียลมีเดีย