แคตตาล็อกออนไลน์

 • เช่าคลังสินค้า สมุทรสาคร

  เช่าคลังสินค้า สมุทรสาคร เช่าคลังสินค้า สมุทรสาคร บริการรับฝากสินค้าทั่วไป จัดเก็บสินค้าอุณหภูมิห้อง ตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างการเข้าฝาก คำนวณค่าบริการจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ใช้จริง บริการแพ็กกิ้งสินค้าและบริการรีแพ็กกิ้งสินค้า มีบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า รับประกันสินค้าสูญหายเสียหายตลอดอายุการเข้าเก็บ รักษาความปลอดภัยสินค้าตลอด 24 ชม.   ให้เช่าคลังสินค้า สมุทรสาคร   บริการรับฝากสินค้า จัดเก็บสินค้าสด จัดเก็บอาหารแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารแช่เย็น บริการโกดังให้เช่า จัดเก็บสินค้าด้วยอุณหภูมิห้อง บริการจัดเก็บสินค้าแช่แข็งในห้องเย็น อุณหภูมิ -20°C ถึง -25°C ในพื้นที่รองรับสินค้ากว่า 40,000 ตัน ควบคุมด้วยระบบ WMS ที่ทันสมัยแม่นยำ พร้อมเทคโนโลยีกการจัดเก็บอัตโนมัติ AS/RS ระบบจัดเก็บสต๊อกพักสินค้าอย่างปลอดภัยและนำสินค้าออกได้รวดเร็วแม่นยำ ตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ พร้อมบริการขนถ่ายสินค้าระหว่างการเข้าฝาก คลังสินค้า สมุทรสาคร

  หมวดหมู่ : รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น

  ดูรายละเอียด
 • บริการจัดเก็บสินค้าสด-อาหารแช่แข็ง

  บริการจัดเก็บสินค้าสด-อาหารแช่แข็ง เช่าห้องเย็น สมุทรสาคร บริการรับฝากสินค้า จัดเก็บสินค้าสด จัดเก็บอาหารแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารแช่เย็น และบริการโกดังให้เช่า จัดเก็บสินค้าทั่วไปอุณหภูมิห้อง บริการจัดเก็บสินค้าแช่แข็งในห้องเย็น อุณหภูมิ -20°C ถึง -25°C ในพื้นที่รองรับสินค้ากว่า 40,000 ตัน ควบคุมด้วยระบบ WMS ที่ทันสมัยแม่นยำ พร้อมเทคโนโลยีกการจัดเก็บอัตโนมัติ AS/RS ตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ พร้อมบริการขนถ่ายสินค้าระหว่างการเข้าฝาก บริการเบิกสินค้าจำนวนน้อยแบบช่องทางด่วนพิเศษ Expressway คำนวณค่าบริการจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ใช้จริง ไม่จำกัดขั้นต่ำพื้นที่ในการจัดเก็บ มีบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า รับประกันสินค้าสูญหายเสียหายตลอดอายุการเข้าเก็บ รักษาความปลอดภัยสินค้าตลอด 24 ชม. จัดเก็บสินค้าสด-อาหารแช่แข็ง-สมุทรสาคร

  หมวดหมู่ : รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น

  ดูรายละเอียด
 • ห้องเย็นระบบอัตโนมัติ สมุทรสาคร

  ห้องเย็นระบบอัตโนมัติ สมุทรสาคร บริการรับจ้างฟรีสของสด ห้องเย็นระบบอัตโนมัติ สมุทรสาคร ฟรีสอาหารและสินค้าเยือกแข็งในอุณหภูมิ -40°C กำลังการผลิต 200ตันต่อวัน รับประกันคุณภาพการฟรีสอาหาร ได้มาตรฐานทุกกระบวนการบริการ รับจ้างฟรีสเนื้อสัตว์-ฟรีสอาหารทะเลสดสมุทรสาคร ภาคกลาง เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา ปลาหมึก กุ้ง รับจ้างฟรีสผัก ฟรีสผลไม้ บริการรับฟรีสของสด-สมุทรสาคร ปลาทะเลสดที่แพ็กกิ้งแล้วเข้าห้องเย็น รับจ้างฟรีสอาหารกึ่งสำเร็จรูป-อาหารสำเร็จรูป เช่น ไก่ทอด ปลาทอด กุ้งทอด สำหรับทำเบอร์เกอร์ ฟรีสหอยจ๊อ ฟรีสแห่กึ้น ฟรีสขนมจีบ ซาลาเปา ปอเปี๊ยะสำหรับทอด แผ่นแป้งโรตี เป็นต้น บริการจัดเก็บสินค้าแช่แข็งในห้องเย็น อุณหภูมิ -20°C ถึง -25°C ในพื้นที่รองรับสินค้ากว่า 40,000 ตัน ควบคุมด้วยระบบ WMS ที่ทันสมัยแม่นยำ พร้อมเทคโนโลยีกการจัดเก็บอัตโนมัติ AS/RS จัดเก็บสินค้าสด-อาหารแช่แข็ง-สมุทรสาคร ตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ บริการแพ็กกิ้งสินค้า-สมุทรสาคร พร้อมบริการขนถ่ายสินค้าระหว่างการเข้าฝาก บริการเบิกสินค้าจำนวนน้อยแบบช่องทางด่วนพิเศษ Expressway คำนวณค่าบริการจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ใช้จริง ไม่จำกัดขั้นต่ำพื้นที่ในการจัดเก็บ มีบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า รับประกันสินค้าสูญหายเสียหายตลอดอายุการเข้าเก็บ รักษาความปลอดภัยสินค้าตลอด 24 ชม.

  หมวดหมู่ : รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น

  ดูรายละเอียด
 • บริการรับจ้างฟรีสของสด สมุทรสาคร

  บริการรับจ้างฟรีสของสด สมุทรสาคร ห้องเย็นให้เช่าสมุทรสาคร บริการทำอุณหภูมิสินค้าสดให้เป็นจุดเยือกแข็ง เพื่อการจัดเก็บในห้องเย็น รองรับกำลังการฟรีสได้ 200ตัน/วัน รับบประกันคุณภาพการฟรีสอาหาร ได้มาตรฐานทุกกระบวนการบริการ บริการทำอุณหภูมิสินค้าสดให้เป็นจุดเยือกแข็ง อาหารทะเลสดก่อนแพ็คใส่ถุงแช่เย็น ตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างการเข้าฝาก คำนวณค่าบริการจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ใช้จริง บริการแพ็กกิ้งสินค้า-สมุทรสาคร บริการแพ็กกิ้งสินค้าและบริการรีแพ็กกิ้งสินค้า มีบริการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า รับประกันสินค้าสูญหายเสียหายตลอดอายุการเข้าเก็บ รักษาความปลอดภัยสินค้าตลอด 24 ชม. ปลาทะเลสดที่แพ็กกิ้งแล้วเข้าห้องเย็น รับฟรีสปลาสดจากทะเล และฟาร์ม ด้วยกระบวนการฟรีสปลาสด อุณหภูมิ -30°C ถึง -40°C พร้อมบริการแพ็กกิ้งปลาทะเลสดลงภาชนะถุงหรือกล่องตามที่ลูกค้าต้องการ บริการจัดเก็บปลาทะเลสดที่แพ็กกิ้งแล้วเข้าห้องเย็น อุณหภูมิ -18°C ถึง -20°C รับจ้างฟรีสเนื้อสัตว์-ฟรีสอาหารทะเลสดสมุทรสาคร ภาคกลาง เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา ปลาหมึก กุ้ง   บริการแพ็กกิ้งเนื้อสัตว์-ของสดลงภาชนะถุงหรือกล่อง : การแพ็คสินค้า-เนื้อสัตว์ลงถุง รับจ้างฟรีสผัก ฟรีสผลไม้ รับจ้างฟรีสอาหารกึ่งสำเร็จรูป-อาหารสำเร็จรูป เช่น ไก่ทอด ปลาทอด กุ้งทอด สำหรับทำเบอร์เกอร์ ฟรีสหอยจ๊อ ฟรีสแห่กึ้น ฟรีสขนมจีบ ซาลาเปา ปอเปี๊ยะสำหรับทอด แผ่นแป้งโรตี เป็นต้น  

  หมวดหมู่ : รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น

  ดูรายละเอียด
 • เช่าห้องเย็น สมุทรสาคร

  เช่าห้องเย็น สมุทรสาคร บริษัท รักชัย ห้องเย็น จำกัด บริการห้องเย็นรับฝากสมุทรสาคร มาตรฐาน GMP EST ISO พร้อมเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ช่วยให้ลูกค้าขายของได้ดีขึ้น เช่น บริการห้องฟรีสอุณหภูมิ -30°C ถึง -40°C สำหรับอาหารทะเลสด เนื้อไก่สด หมูสด ผักผลไม้สด อาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น บริการแพ็กกิ้งและรีแพ็กกิ้งสินค้า พร้อมบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าห้องเย็น-18°C ถึง -20°C และจัดเก็บสินค้าทั่วไปอุณหภูมิห้อง ห้องเย็นระบบ-Smart-green-cold-storage บริหารข้อมูลด้านสต๊อกสินค้าห้องเย็นให้กับคู่ค้าอย่างครบถ้วนทราบรายงานแบบเรียลไทม์ บริหารการจัดเก็บสต๊อกพักสินค้าอย่างปลอดภัยและนำสินค้าออกได้รวดเร็วแม่นยำ บริหารเวลาดำเนินการทั้งกระบวนการ เน้นการรับมอบ-ส่งมอบด้วยความรวดเร็วเพราะเวลาของคู่ค้าเป็นสิ่งสำคัญ ติดถนนเอกชัย สมุทรสาคร เดินทางสะดวก สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคู่ค้า มีมาตรการป้องกันเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่การคัดกรองฉีดพ่นรถบรรทุกสินค้าเข้าห้องเย็นและฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์ขาโหลดออก เน้นความสะอาดตามมาตรฐานสากล บริการรับจ้างฟรีสของสด สมุทรสาคร ฟรีสอาหารและสินค้าเยือกแข็งในอุณหภูมิ -40°C กำลังการผลิต 200ตันต่อวัน รับจ้างฟรีสเนื้อสัตว์-ฟรีสอาหารทะเลสดสมุทรสาคร ภาคกลาง เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา ปลาหมึก กุ้ง รับจ้างฟรีสผัก ฟรีสผลไม้ ระบบจัดเก็บสต๊อกพักสินค้าอย่างปลอดภัยและนำสินค้าออกได้รวดเร็วแม่นยำ

  หมวดหมู่ : รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น, รับฝากและให้เช่าห้องเย็น

  ดูรายละเอียด